Pozovite nas +381 64 288 5 992Jastrebačka 27, 18116 Niš

(Master poomsae) majstorske forme

KORIO (Koryo)

KORIO (Koryo) - je prva majstorska forma i dobila je ime po istoimenoj Korio dinastiji, koja je odbila napade Mongolskih plemena. Upravo je duh tog vremena uticao na način izvođenja forme te svaki pokret oslikava snagu i energiju potrebnu za kontrolisanje i savladavanje Mongola. Izgled forme predstavlja kinesko slovo "sonbe" ili "sonbi" (seonbae / seonbi) što znači učen ili vešt čovek, te forma odiše snažnim duhom borilačke veštine.

KUMGANG (Keumgang)

KUMGANG (Keumgang) - znači dijamant što predstavlja čvrstinu i težinu, ali takođe je to i naziv najlepše planine u Koreji, kao i oličenje najjačeg ratnika. Tako da pored čvrstine i snage, forma predstavlja i lepotu, ali i ponos onog koji je izvodi.

TEBEK (Taeback)

TEBEK (Taeback) - je dobio ime po istoimenom gradu koji se nalazi u blizini planinskog lanca Bekdu (Baekdoo). Upravo na na jednoj od planina ovog lanca je legendarni Dangun osnovao Korejsku naciju, te od tada je Bekdu sveto mesto i simbol Koreje. Sama reč tebek u bukvalnom prevodu znači lakoća, te se pokreti u formi sa lakoćom izvode ne samo tačno i brzo, već sa odlučnošću i snagom poredeći se sa kolevkom Korejskog naroda. Izgled forme podseća na kinesko slovo koje simbolizuje vezu između neba i zemlje, tj. označava čovekovo postojanje na zemlji zasnovano na nebeskim pravilima.

PJONGVON (Pyongwon)

PJONGVON (Pyongwon) - predstavlja ogromnu ravnu površinu koja označava izvor života za sva bića. Ova forma se bazira na ideji mira i borbe proizvedenih iz principa porekla i potrebe. Izgled forme predstavlja značajnost porekla i transformaciju veličanstvenosti.

SIPĐIN (Sipjin)

SIPĐIN (Sipjin) - je ime dobila po kineskom simbolu 10, koji predstavlja deset entiteta dugovečnosti, i to: dva nebeska tela (Sunce i Mesec), tri prirodna izvora (planina, voda i kamen), dve biljke (drvo bor i biljka večne mladosti) i tri životinje (kornjača, jelen i vrana), pružajući veru, nadu i ljubav u cilju čovekovog postojanja. Takođe označava i beskonačnu numeraciju kroz decimalni sistem kao i neprekidan razvoj.

DŽITE (Jitae)

DŽITE (Jitae) - naziv izveden iz simbola zemlje, u smislu da se sve rađa iz zemlje i u nju vraća. Kao što Um i Jang predstavljaju dve neraskidive suprotnosti, tako i zemlja predstavlja i početak i kraj svega. Sa druge strane predstavlja čoveka koji sa obe noge stoji na zemlji sa uperenim pogledom u nebo. Ovo simbolizuje različite aspekte ljudskog postojanja i njegove borbe za opstanak, kao ratnika koji teži ka nebu.

ČONKVON (Cheonkwon)

ČONKVON (Cheonkwon) - karakteriše se simbolom neba odnosno nebeske neverovatne moći, koja je izvor svega pa i samog kosmosa. Po verovanjima cheonkwon je forma koja predstavlja nešto misteriozno, beskrajno i duboko. Takođe, izgled forme simbolizuje čovek koji silazi sa neba, podređuje se nebeskoj volji, darovan nebeskom snagom, što predstavlja jedinstvo nebesa sa čovekovim postojanjem.

HANSU (Hansoo)

HANSU (Hansoo) - predstavlja simbol vode koja svojom fluidnošću se lako adaptira u prirodi, a takođe i supstanca od koje zavisi opstanak i rast svih živih bića. Samim tim simbolizuje i rast, snagu i slabosti, velikodušnost, harminiju i adaptabilnost. Međutim, HAN se može različita značenja: brojnost, znatnost, podjednakost, ali takođe i raj i koren koji prožima sve ostalo. Iznad svega voda poseduje karakteristike nesalomivosti i fleksibilnosti, te pokreti u formi su lagani ali tečni kao kap vode koja stremi ka okeanu.

ILIO (Ilyeo)

ILIO (Ilyeo) - karakteriše jedinstvo duha (psihe) i tela (materije), koja je preuzeta iz budizma za vreme Šila dinastije. Svastika simbolom je memorisano zauvek učenje Svetog budiste Wonhyo-a, koje govori o ujedinjenju i harmonizacji tela i uma, materije i duha, entiteta "ti" i "ja", odnosno koncentriše se na ostavljanju iza sebe svih materijalnih stvari, opsesija i spoljašnjih uticaja.