Rekreativci

 

Usled sve veće potrebe za kretanjem, koja se javlja kao posledica hipokinezije, rekreacija je nužnost današnjice. Blagodeti rekreacije se prvenstveno uviđaju iz njenog korena reči (recreo, recreatum, recreare) što znači ponovo se roditi, prezdraviti, okrepiti. Rekreativci u tekvondou i ostalim borilačkim sportovima, sem kretanja koje je danas preko potrebno, savladavaju tekvondo tehniku kao i osnove samoodbrane, koje uče najboljem načinu i praktičnoj primeni tekvondo veštine. Takođe, adaptacija pojedinih kretnih zadataka usporava određene zdravstvene probleme (npr. posledice osteoporoze, nekih degenerativnih promena, i sl.) i olakšava svakodnevne aktivnosti usled krepkosti, koja je usko povezana sa pozitivnim uticajem bavljenja adekvatno pripremljene fizičke aktivnosti.