Позовите нас +381 64 288 5 992Јастребачка 27, 18116 Ниш

(Taegeuk Poomsae) ученичке форме

 ТЕГОК ПУМСЕ (Taegeuk poomsae) представља корејски назив за ученичке форме, те се намеће питање: ”Шта је дефиниција форме?” Можемо само да покушамо да дамо дефиницију, али у старту знамо да ћемо да обухватимо само делић онога што пумсе стварно представља. Неки од стручњака су објашњење нашли у наводима вежби које делују на организам и на психу самог извођача: вежбе развоја мишића (како снаге, брзине, издржљивости с’једне стране, тако и “меморије мишића” са друге стране), вежбе дисања, вежбе равнотеже, вежбе концентрације. Исти стручњаци наводе и елементе садржане у пумсе: концентрација, жестина и силина, прецизност, равнотежа, правилно дисање, правилно усмерење погледа, правилан постурални положај, синхронизованост покрета, тензија и релаксација.

Ако бисмо сагледали засебно појмове ТЕГОК и ПУМСЕ ни тада не би дошли до правог значења форми, јер сам термин ПУМСЕ означава форму, шаблон, рутину и сл., док ТЕГОК у буквалном преводу значи велика вечност (ТАЕ-велика, GEUK-вечност). Значење ТЕГОК ПУМСЕ у целини представља потпун приступ, што само донекле уводи у објашњење правог значења.

Поменућемо неколико дефиниција преузете од експерата са нашег поднебља:

  • СВАКА TAEGEUK POOMSAE ПРЕДСТАВЉА ЗАМИШЉЕНУ БОРБУ ПРОТИВ ВИШЕ НАПАДАЧА, КОЈА СЕ ОДВИЈА ПО ТАЧНО УТВРЂЕНОМ РЕДУ, САОБРАЗНО ОДРЕЂЕНОМ ЗАДАТКУ.
  • ФОРМЕ СУ РАЗУМНО РАСПОРЕЂЕНИ ОСНОВНИ ПОКРЕТИ У КОЈИМА СЕ БОРИТЕ С НЕКОЛИКО ПРИВИДНИХ ПРОТИВНИКА У РАЗЛИЧИТИМ ОКОЛНОСТИМА УПОТРЕБЉАВАЈУЋИ УВЕК СВРСИСХОДНЕ ТЕХНИКЕ ЗА ОДБРАНУ И ЗА НАПАД У РАЗЛИЧИТИМ ПРАВЦИМА.
  • ФОРМЕ ПРЕДСТАВЉАЈУ БОРБУ ПРОТИВ ЗАМИШЉЕНИХ ПРОТИВНИКА, У КОЈОЈ СЕ ВЕЖБАЧ КРЕЋЕ ПО ТАЧНО ОДРЕЂЕНОЈ ШЕМИ И ИЗВОДИ УНАПРЕД ОДРЕЂЕНЕ СЕРИЈЕ ОДБРАМБЕНИХ И НАПАДАЧКИХ ТЕХНИКА.

Не можемо а да не поменемо чињеницу да постоји укупно двадесет и четири форме, чиме је симболички приказан људски живот, који је у поређењу са вечношћу кратак као један дан (двадесет и четири часа). Ове форме су подељене на шеснаест ученичких (осам тегок пумсе и осам палгве пумсе) и осам мајсторских форми, где свака понаособ има своје значење, а самим тим и начин извођења. Заједничко за све форме је да, поред чињенице да тело заузима правилан став све време, форма почиње и завршава на истом месту, што персонификује кретање материје у природи и универзуму. Оваква персонификација се (по будизму и по том питању њој сличним религијама) односи и на живот свих живих бића па и човека, тако што се након смрти сва бића реинкарнирају те поново заживе и тако се затвара један зачарани круг, у ком важи правило да је сваки крај уствари нови почетак.

 

УМ И ЈАНГ

На развој теквондо вештине (мислећи при том на начин размишљања, а мање обраћајући пажњу на такмичарски део, иако је велики утицај и на тај сегмент имао) ТАОИЗАМ представља једну од карика, којом је конципирана логика и филозофија размишљања теквондо бораца, нарочито ако се мисли на некадашња времена. Овом филозофијом је цео универзум условно подељен на негативну и позитивну страну односно УМ и ЂАНГ, који су (у зависности од религије, филозофије тј. земље) познати још као ЈИН и ЂАНГ (кинески) или ИН и ЈО (јапански). УМ и ЂАНГ уствари представља дуалитет универзума графички приказан у облику круга (већ поменуто правило да је крај само нови почетак), подељен валовитом линијом на два једнака дела. По схватањима источњака УМ је земаљски и негативан принцип, пасивна страна, смањење органских функција; док је ЂАНГ небески и позитиван принцип, означава акцију и кретање, као и појачану функцију органа. Баланс између ове две супротности одржава непрестана динамичка равнотежа и кретање енергије (КИ). Ако погледамо у односу на тегок пумсе УМ представља физичку дисциплину покрета али у позадини је представник ирационалног и вишег сензибилитета, док ЂАНГ представља духовну моћ концентрације али у позадини је показатељ прорачунатог и практичног интелекта. У објашњењима сваке пумсе понаособ ће се двополност УМ и ЂАНГ на њиховим примерима боље разумети.

 

ТРИЈАГРАМИ

Тријаграми представљају графички приказ тегок пумсе, где сваки од тријаграма симболизује не само кретање у одређеној већ и покушај графичког приказа начина на који је избалансирана свака од форми. Да чине сегмент универзума види се из чињенице да су тријаграми распоређени око самог симбола УМ и ЂАНГ на унапред предодређен начин. Сваки од тријаграма представља страну света али и чланове породице, за коју су сматрали да чини основу здравог и нормалног живота (што важи и дан данас). Како им само име каже (тријаграми), састоје се из три линије које могу бити пуне (када се кретање врши по два корака у страну), као и испрекидане (када се кретање врши само по један корак у страну). Значење сваке поомсе, а самим тим и сваког тријаграма који је обележава, биће објашњени у делу где се свакој поомсе прилази засебно.

Тагеук симболи

Тегок симболи

ТЕКВОНДО ПУМСЕ

ТЕГОК ИЛ (1) ЂАНГ (Taegeuk Il Jang)

Представља прву форму која се пореди са почецима стварања, зачетка живота. Тријаграм КЕОН, те и сама тегoк ил ЂАНГ, представља рај (односно ЂАНГ) или небо и светлост, што има везе с'тим да са неба долазе елементарни чиниоци живота (киша, светлост). Идеја симбола неба и светлости је да прикаже ум ученика, који мора бити довољно простран (као небо) и довољно светао (као сјај сунца), да би без лутања и кретања странпутицом кренуо пут напретка. Покрети одишу једноставношћу што представља главни принцип којим се водимо при учењу кретања и техника, а тим принципом се морамо водити и при стварању нове личности (коју изграђујемо учећи и придржавајући се начела теквондоа). Тријаграм такође означава ЈУГ као страну света и ОЦА који фигуративно представља зачетак породице.

ТЕГОК И (2) ЂАНГ (Taegeuk Ee Jang)

Тегок И Ђанг је предстрављена тријаграмом ТЕ (TAE) који персонификује језеро у чијим се дубинама крију мистерије и блага, мислећи се при том на богатство које поседује само онај који се може радовати и ситним стварима. Покрети у форми указују на лимитираност коју човек поседује, са којом не треба да се помири и која може да се превазиђе, те том чињеницом изазива осећај усхићености, радости и среће. Тријаграм означава и ЈУГО-ИСТОК и НАЈМЛАЂУ ЋЕРКУ као члана породице.

ТЕГОК СА (4) ЂАНГ (Taegeuk Sa Jang)

Тегок Са Ђанг означена ЈИН тријаграмом који симболизује гром и грмљавину, а тиме представља процес буђења и иницијације енергије. Гром представља једну од најснажнијих и најмоћнијих природних појава, која долази са неба а абсорбована од стране земље. На тај начин се приказује веза између неба и земље као два дијаметрално супротна елемента у природи, а опет повезана тако да не могу један без другог. Посматрајући симбол који представља форма добијамо начин рада форме, те би покрети требали бити импресивни, остављајући без даха посматрача, као и гром када се распростре по небеском своду. Тријаграм означава СЕВЕРО-ИСТОК и НАЈСТАРИЈЕГ СИНА.

ТЕГОК САМ (3) ЂАНГ (Taegeuk Sam Jang)

Тегок Сам Ђанг означена је са тријаграмом РИ, чији је симбол ватра која представља моћну покретачку силу, елемент који је током историје битно утицао на развој свих живих бића а нарочито човека. Са једне стране као помажући сегмент (користећи се у првобитној заједници за огрев, односно осветљење и др.), док са друге стране као катастрофална стихија (која и дан данас задаје проблема човечанству). Управо ова чињеница нам даје објашњење и одговор на питање због чега су покрети пуни живости и импулсивни, али такође и веома ритмични без сувишног "трошења енергије". Тријаграм означава и ИСТОК, као и ДРУГУ ЋЕРКУ.

ТЕГОК О (5) ЂАНГ (Taegeuk Oh Jang)

Тегок О Ђанг представљена СЕОН тријаграмом који симболизује ветар. Начин извођења пете форме треба да се подудара са симболом којим је представљена, а то су два начина - са једне стране покрети су мирни и равномерни (што представља благи поветарац) док са друге стране покрети су брзи, експлозивни, разорни (што означава разорне олује, у које може ветар да се претвори). Овако је приказана техника која чак иако је мирно и лагано изведена може имати разорно дејство уколико је то потребно. Тријаграм такође означава ЈУГО-ЗАПАД и НАЈСТАРИЈУ ЋЕРКУ.

ТЕГОК ЈУК (6) ЂАНГ (Taegeuk Yook Jang)

Симбол шесте форме ја ГАМ тријаграм који означава воду. Источњаци су води, као елементу из природе, давали посебан значај, управо због прилагодљивости, али и услед тога што може бити мирна (као стајаћа вода језера) а са друге стране разорна као бујица. Те се са правом каже да вода може и планину да помери. Тријаграм такође означава ЗАПАД и ДРУГОГ СИНА.

ТЕГОК ЧИЛ (7) ЂАНГ (Taegeuk Chil Jang)

Симбол седме форме је представљен тријаграмом ГАН који означава планину. Симболика планине је у њеном величанственом и импресивном изгледу и величини, те означава стабилност, чврстину, непокретност, а са друге стране медитативност, спокој, мудрост. Покрети се у форми изводе тако да се има осећај величанствености и импресивности, вредни величања посматрајући било који од симбола који је описују. Тријаграм означава СЕВЕРО-ЗАПАД и НАЈМЛАЂЕГ СИНА.

ТЕГОК ПАЛ (8) ЂАНГ (Taegeuk Pal Jang)

Симболика Тегок Пал Ђанг нас враћа на почетак примењујући принцип из прве форме, а то је једноставност, и тиме затвара круг понављајући елементе које садрже остале форме, али обрађујући их на квалитетнији и свеснији начин. Тријаграм ГОН представља земљу, за коју су источњаци веровали да симболизује извор живота и отелотворење стваралачке енергије неба. Такође симболизује и постојаност и чврстину, које озбиљност подижу на виши ниво и то преко самопосматрања, самоизградње и усавршавања. Покрети, осим што се проверавају и освежавају већ научене технике из предходних форми, прожети су сменом брзих и снажних контракција мишића, што је неопходно при правилном и квалитетном извођењу ове форме. Тријаграм означава и ЈИН, који представља крај почетка, зао крај свега што је добро сћтим Што морамо имати на уму да све таме имају зрачак светлости. Такође тријаграм означава СЕВЕР и МАЈКУ, што представља дијаметрално супротну симболику од симболике прве форме, где се такође види враћање на почетак, али у овом случају нови почетак.